BejelentésÉpp testben épp lélek

MENÜ


Az emberi test izmainak listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ugrás: navigáció, keresés Ez egy felsorolás az ember anatómiájában ismert összes izomról. Egy átlagos embernek körülbelül 650 vázizma van. A pontos számot nehéz meghatározni, mivel többféle csoportosítása létezik az izmoknak. Tartalomjegyzék [elrejt] 1 A fej izmai 2 A nyak anterolaterális régiója 3 A törzs izmai 4 A felső végtag izmai 5 Az alsó végtag izmai 6 Források [szerkesztés] A fej izmai A fej izmai – Nyak – Törzs – Felső végtag – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz Fejbőr/szemhéj: occipitofrontalis (nyakszirti, homlokizom) · halántékcsonti-falcsonti · szem körüli · corrugator supercilii · depressor supercilii | (Gray anatómiája: s105 · Gray anatómiája: s106) Orr: pyramidalis nasi · orrizom · depressor septi nasi · dilatator naris posterior · dilatator naris anterior · musculus levator labii superioris alaeque nasi | (Gray anatómiája: s107) Száj: felsőajak-emelő · szájzugot felfelé húzó · járomcsonti (nagy, kis) · állcsúcsi · alsó ajkat lefelé húzó · szájzugot lefelé húzó · trombitásizom · száj körüli · nevetőizom · malaris | (Gray anatómiája: s108) Rágás: rágóizom · halántékizom · pterygoid (pterygoideus lateralis, pterygoideus medialis) | (Gray anatómiája: s109) Szemen kívüli: levator palpebrae superioris · tarsus superior · tarsus inferior · egyenes (rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, rectus lateralis) · haránt (obliquus oculi superior, obliquus oculi inferior) | szemen belüli: ciliaris · dilatator pupillae · sphincter pupillae | (Gray anatómiája: s227) Hallás: auricularis anterior · auricularis superior · auricularis posterior · obliquus auricularis · transversus auricularis · helicis major · helicis minor · tragicus · antitragicus · kengyelizom · tensor tympanicus | (Gray anatómiája: s228 · Gray anatómiája: s232) Gége: cricothyreoideus · cricoarytenoideus posterior · cricoarytenoideus lateralis · arytenoideus · thyreoarytenoideus · aryepiglotticus · pajzs-gégefedőizom · pajzsmirigyemelő| (Gray anatómiája: s236) Nyelv: külső (genioglossus · hyoglossus · chondroglossus · styloglossus) belső (longitudinalis superior linguae · longitudinalis inferior linguae · transversus linguae · verticalis linguae) | (Gray anatómiája: s242) Szájpad: levator veli palatini · tensor veli palatini · musculus uvulae · palatoglossus · garatszájpadizom | (Gray anatómiája: s243) Garat: garat-összeszorító (alsó, középső, felső) · stylopharyngeus · salpingopharyngeus · thyropharyngeus · cricopharyngeus | (Gray anatómiája: s244) [szerkesztés] A nyak anterolaterális régiója Fej – A nyak izmai – Törzs – Felső végtag – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz NYAKI FELÜLETES: nyaki bőrizom | (Gray anatómiája: s110) NYAKI KÜLSŐ: fejbiccentő | (Gray anatómiája: s111) Nyelvcsont feletti: kéthasú | stylohyoideus | állkapcsi-nyelvcsonti | geniohyoideus Nyelvcsont alatti: sternohyoideus | sternothyroideus | thyrohyoideus | omohyoideus | (Gray anatómiája: s112) CSIGOLYA – ELÜLSŐ: longus colli | longus capitis | rectus capitis anterior | rectus capitis lateralis (Gray anatómiája: s113) KÜLSŐ: elülső oldalsó nyakizom | középső oldalsó nyakizom | hátsó oldalsó nyakizom | (Gray anatómiája: s114) [szerkesztés] A törzs izmai Fej – Nyak – A törzs izmai – Felső végtag – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz BACK: splenius: (capitis | cervicis) | erector spinae (iliocostalis | longissimus | spinalis) | transversospinales: (semispinalis dorsi | semispinalis cervicis | semispinalis capitis | multifidus | rotatores) | interspinales | intertransversarii | (Gray anatómiája: s115) SUBOCCIPITAL: rectus capitis posterior (major, minor) | obliquus capitis (inferior, superior) | (Gray anatómiája: s116) THORAX: intercostales (external, internal, innermost) | subcostales | transversus thoracis | levatores costarum | serratus posterior (inferior, superior) | diaphragm | (Gray anatómiája: s117) ABDOMEN: obliques (external, internal) | transversus abdominis | rectus abdominis | pyramidalis | cremaster | quadratus lumborum | (Gray anatómiája: s118) PELVIS: levator ani (iliococcygeus, pubococcygeus) | coccygeus | (Gray anatómiája: s119) PERINEUM: sphincter ani (externus, internus) | transversus perinei superficialis | bulbospongiosus | ischiocavernosus | Transversus perinei profundus sphincter urethrae membranaceae | (Gray anatómiája: s120) [szerkesztés] A felső végtag izmai Fej – Nyak – Törzs – A felső végtag izmai – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz GERINCOSZLOP: trapézizom | széles hátizom | nagy rombuszizom | kis rombuszizom | lapockaemelő | (Gray anatómiája: s121) MELLKAS: nagy mellizom | kis mellizom | kulcscsont alatti | elülső fűrészizom | (Gray anatómiája: s122) VÁLL: deltaizom | rotator cuff (lapocka alatti, tövis feletti, tövis alatti, kis görgetegizom) | nagy görgetegizom | (Gray anatómiája: s123) FELKAR: coracobrachialis | kétfejű karizom | felkari | háromfejű karizom | articularis cubiti | (Gray anatómiája: s124) ALKAR: Felső tenyér | hengeres borintó | hosszú tenyérizom | orsócsonti csuklóhajlító | singcsonti csuklóhajlító | felületes ujjhajlító Mély tenyéri | mély ujjakat hajlító | hosszú hüvelykujjhajlító | négyszögű csavaró Felső felkar | karorsói | ujjakat feszítő | hosszú orsócsonti csuklófeszítő | kisujjfeszítő | rövid orsócsonti csuklófeszítő | singcsonti csuklófeszítő | könyökizom Mély felkar | hanyintó alkari | hosszú hüvelykujj-távolító | rövid hüvelykujjfeszítő | hosszú hüvelykujjfeszítő | extensor indicis proprius | (Gray anatómiája: s125) KÉZ: Külső tenyér| rövid hüvelykujj-távolító | hüvelykujj izompárnája (hüvelykujj-szembefordító, rövid hüvelykujjhajlító, hüvelykujj-közelítő) Belső tenyér| rövid tenyérizom | kisujjpárna (kisujjtávolító, rövid kisujjhajlító, kisujjat szembefordító) Középső | gilisztaizom | kézháti csontközötti | tenyéri csontközötti | (Gray anatómiája: s126) [szerkesztés] Az alsó végtag izmai Fej – Nyak – Törzs – Felső végtag – Az alsó végtag izmai – Az összes izom listája m·v·sz ILIAC REGION/HIP FLEXORS: psoas major | psoas minor | iliacus | (Gray anatómiája: s127) THIGH: anterior femoral | sartorius | quadriceps (rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis) | articularis genu medial femoral/adductor | gracilis | pectineus | adductor brevis | adductor longus | adductor magnus glut. reg. | glut. (maximus, medius, minimus) | tensor fasciae latae lateral rotator group | piriformis | obturator externus | obturator internus | inferior gemellus | superior gemellus | quadratus femoris posterior femoral/hamstring | biceps femoris | semitendinosus, semimembranosus | (Gray anatómiája: s128) LEG: anterior crural | tibialis anterior | extensor hallucis longus | extensor digitorum longus | peroneus tertius | extensor digitorum brevis | extensor hallucis brevis superficial posterior crural | calf (gastrocnemius, soleus) | plantaris deep posterior crural | popliteus | flexor hallucis longus | flexor digitorum longus | tibialis posterior lateral crural | peroneus longus, peroneus brevis | (Gray anatómiája: s129) FOOT: first layer | abductor hallucis | flexor digitorum brevis | kisujjtávolító second layer | quadratus plantae | lumbrical muscle third layer | flexor hallucis brevis | adductor hallucis | flexor brevis minimi digiti fourth layer | dorsal interossei | plantar interossei | (Gray anatómiája: s131) [szerkesztés] Források http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_emberi_test_izmainak_list%C3%A1ja


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!