BejelentésÉpp testben épp lélek

MENÜ


Az emberi test izmainak listája
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Ugrás: navigáció, keresés
Ez egy felsorolás az ember anatómiájában ismert összes izomról. Egy átlagos embernek körülbelül 650 vázizma van. A pontos számot nehéz meghatározni, mivel többféle csoportosítása létezik az izmoknak.

Tartalomjegyzék
[elrejt]
1 A fej izmai
2 A nyak anterolaterális régiója
3 A törzs izmai
4 A felső végtag izmai
5 Az alsó végtag izmai
6 Források[szerkesztés] A fej izmai
A fej izmai – Nyak – Törzs – Felső végtag – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz

Fejbőr/szemhéj: occipitofrontalis (nyakszirti, homlokizom) · halántékcsonti-falcsonti · szem körüli · corrugator supercilii · depressor supercilii | (Gray anatómiája: s105 · Gray anatómiája: s106)

Orr: pyramidalis nasi · orrizom · depressor septi nasi · dilatator naris posterior · dilatator naris anterior · musculus levator labii superioris alaeque nasi | (Gray anatómiája: s107)

Száj: felsőajak-emelő · szájzugot felfelé húzó · járomcsonti (nagy, kis) · állcsúcsi · alsó ajkat lefelé húzó · szájzugot lefelé húzó · trombitásizom · száj körüli · nevetőizom · malaris | (Gray anatómiája: s108)

Rágás: rágóizom · halántékizom · pterygoid (pterygoideus lateralis, pterygoideus medialis) | (Gray anatómiája: s109)

Szemen kívüli: levator palpebrae superioris · tarsus superior · tarsus inferior · egyenes (rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, rectus lateralis) · haránt (obliquus oculi superior, obliquus oculi inferior) | szemen belüli: ciliaris · dilatator pupillae · sphincter pupillae | (Gray anatómiája: s227)

Hallás: auricularis anterior · auricularis superior · auricularis posterior · obliquus auricularis · transversus auricularis · helicis major · helicis minor · tragicus · antitragicus · kengyelizom · tensor tympanicus | (Gray anatómiája: s228 · Gray anatómiája: s232)

Gége: cricothyreoideus · cricoarytenoideus posterior · cricoarytenoideus lateralis · arytenoideus · thyreoarytenoideus · aryepiglotticus · pajzs-gégefedőizom · pajzsmirigyemelő| (Gray anatómiája: s236)

Nyelv: külső (genioglossus · hyoglossus · chondroglossus · styloglossus) belső (longitudinalis superior linguae · longitudinalis inferior linguae · transversus linguae · verticalis linguae) | (Gray anatómiája: s242)

Szájpad: levator veli palatini · tensor veli palatini · musculus uvulae · palatoglossus · garatszájpadizom | (Gray anatómiája: s243)

Garat: garat-összeszorító (alsó, középső, felső) · stylopharyngeus · salpingopharyngeus · thyropharyngeus · cricopharyngeus | (Gray anatómiája: s244)[szerkesztés] A nyak anterolaterális régiójaFej – A nyak izmai – Törzs – Felső végtag – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz

NYAKI FELÜLETES: nyaki bőrizom | (Gray anatómiája: s110)
NYAKI KÜLSŐ: fejbiccentő | (Gray anatómiája: s111)

Nyelvcsont feletti: kéthasú | stylohyoideus | állkapcsi-nyelvcsonti | geniohyoideus

Nyelvcsont alatti: sternohyoideus | sternothyroideus | thyrohyoideus | omohyoideus | (Gray anatómiája: s112)

CSIGOLYA – ELÜLSŐ: longus colli | longus capitis | rectus capitis anterior | rectus capitis lateralis (Gray anatómiája: s113)

KÜLSŐ: elülső oldalsó nyakizom | középső oldalsó nyakizom | hátsó oldalsó nyakizom | (Gray anatómiája: s114)[szerkesztés] A törzs izmai
Fej – Nyak – A törzs izmai – Felső végtag – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz

BACK: splenius: (capitis | cervicis) | erector spinae (iliocostalis | longissimus | spinalis) |
transversospinales: (semispinalis dorsi | semispinalis cervicis | semispinalis capitis | multifidus | rotatores) | interspinales | intertransversarii | (Gray anatómiája: s115)

SUBOCCIPITAL: rectus capitis posterior (major, minor) | obliquus capitis (inferior, superior) | (Gray anatómiája: s116)

THORAX: intercostales (external, internal, innermost) | subcostales | transversus thoracis | levatores costarum | serratus posterior (inferior, superior) | diaphragm | (Gray anatómiája: s117)

ABDOMEN: obliques (external, internal) | transversus abdominis | rectus abdominis | pyramidalis | cremaster | quadratus lumborum | (Gray anatómiája: s118)

PELVIS: levator ani (iliococcygeus, pubococcygeus) | coccygeus | (Gray anatómiája: s119)

PERINEUM: sphincter ani (externus, internus) | transversus perinei superficialis | bulbospongiosus | ischiocavernosus | Transversus perinei profundus sphincter urethrae membranaceae | (Gray anatómiája: s120)[szerkesztés] A felső végtag izmai
Fej – Nyak – Törzs – A felső végtag izmai – Alsó végtag – Az összes izom listája m·v·sz

GERINCOSZLOP: trapézizom | széles hátizom | nagy rombuszizom | kis rombuszizom | lapockaemelő | (Gray anatómiája: s121)

MELLKAS: nagy mellizom | kis mellizom | kulcscsont alatti | elülső fűrészizom | (Gray anatómiája: s122)

VÁLL: deltaizom | rotator cuff (lapocka alatti, tövis feletti, tövis alatti, kis görgetegizom) | nagy görgetegizom | (Gray anatómiája: s123)

FELKAR: coracobrachialis | kétfejű karizom | felkari | háromfejű karizom | articularis cubiti | (Gray anatómiája: s124)

ALKAR: Felső tenyér | hengeres borintó | hosszú tenyérizom | orsócsonti csuklóhajlító | singcsonti csuklóhajlító | felületes ujjhajlító
Mély tenyéri | mély ujjakat hajlító | hosszú hüvelykujjhajlító | négyszögű csavaró
Felső felkar | karorsói | ujjakat feszítő | hosszú orsócsonti csuklófeszítő | kisujjfeszítő | rövid orsócsonti csuklófeszítő | singcsonti csuklófeszítő | könyökizom
Mély felkar | hanyintó alkari | hosszú hüvelykujj-távolító | rövid hüvelykujjfeszítő | hosszú hüvelykujjfeszítő | extensor indicis proprius | (Gray anatómiája: s125)

KÉZ: Külső tenyér| rövid hüvelykujj-távolító | hüvelykujj izompárnája (hüvelykujj-szembefordító, rövid hüvelykujjhajlító, hüvelykujj-közelítő)
Belső tenyér| rövid tenyérizom | kisujjpárna (kisujjtávolító, rövid kisujjhajlító, kisujjat szembefordító)
Középső | gilisztaizom | kézháti csontközötti | tenyéri csontközötti | (Gray anatómiája: s126)[szerkesztés] Az alsó végtag izmai
Fej – Nyak – Törzs – Felső végtag – Az alsó végtag izmai – Az összes izom listája m·v·sz

ILIAC REGION/HIP FLEXORS: psoas major | psoas minor | iliacus | (Gray anatómiája: s127)

THIGH: anterior femoral | sartorius | quadriceps (rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis) | articularis genu
medial femoral/adductor | gracilis | pectineus | adductor brevis | adductor longus | adductor magnus
glut. reg. | glut. (maximus, medius, minimus) | tensor fasciae latae
lateral rotator group | piriformis | obturator externus | obturator internus | inferior gemellus | superior gemellus | quadratus femoris
posterior femoral/hamstring | biceps femoris | semitendinosus, semimembranosus | (Gray anatómiája: s128)

LEG: anterior crural | tibialis anterior | extensor hallucis longus | extensor digitorum longus | peroneus tertius | extensor digitorum brevis | extensor hallucis brevis
superficial posterior crural | calf (gastrocnemius, soleus) | plantaris
deep posterior crural | popliteus | flexor hallucis longus | flexor digitorum longus | tibialis posterior
lateral crural | peroneus longus, peroneus brevis | (Gray anatómiája: s129)

FOOT: first layer | abductor hallucis | flexor digitorum brevis | kisujjtávolító
second layer | quadratus plantae | lumbrical muscle
third layer | flexor hallucis brevis | adductor hallucis | flexor brevis minimi digiti
fourth layer | dorsal interossei | plantar interossei | (Gray anatómiája: s131)[szerkesztés] Források
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_emberi_test_izmainak_list%C3%A1jaIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!